วันมหิดล ปี 2560

         เนื่องใน " วันมหิดล " วันที่ 24  กันยายน ของทุกปี ฝ่ายเภสัชกรรมได้เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา  ถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก " พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย " ณ โรงพยาบาลศิริราช