รางวัลเอ๊ะ Awards

 

ฝ่ายเภสัชกรรมได้มีการมอบรางวัลเอ๊ะ Awards 
สำหรับผู้ที่มีต่อมเอ๊ะทำงานเพื่อเป็นที่พึ่งด้านยาแก่ผู้ป่วย
   “ห่วงใยชีวิตเป็นกิจที่หนึ่ง   สมเป็นที่พึ่งของประชาชน

ใครๆ ก็สามารถได้รับรางวัลนี้ได้ หากคุณใช้ใจในการทำงาน
วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม เอ๊ะ Awards
        หน้าที่ของฝ่ายเภสัชกรรม คือการเป็นที่พึ่งของประชาชน ในการดูแลความปลอดภัยเรื่องยา  ฝ่ายเภสัชกรรมได้พยายามเรียนรู้และพัฒนาอยู่เสมอ เรามีโอกาสได้เรียนรู้จากหลายๆ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น บางครั้งเราได้เรียนรู้จากข้อผิดพลาด ซึ่งแม้จะช่วยให้เราพัฒนาขึ้นได้ แต่เราก็รู้สึกไม่ดีนักเมื่อต้องรำลึกถึงการสูญเสียที่เกิดขึ้นนั้น แต่ในความเป็นจริงน้องๆ ในฝ่ายเภสัชกรรมของเรา แม้ต้องปฏิบัติงานภายได้ข้อจำกัดมากมาย โดยเฉพาะเรื่องของจำนวนผู้ป่วยและเวลา ภายใต้ความเร่งรีบ น้องๆ ยังมีสติเพียงพอที่เมื่อพบเห็นความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับผู้ป่วย ก็ไม่ยอมปล่อยให้ความเสี่ยงนั้นผ่านเลยไปแต่ได้ทำหน้าที่ของตนในการใส่ใจความเสี่ยงนั้นและพยายามดูแลชีวิตผู้ป่วยอย่างสุดความสามารถ
        หลายเหตุการณ์ความสำเร็จที่น่าภาคภูมิใจเหล่านั้นยังไม่ได้ถูกเผยแพร่เพื่อชื่นชมเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับผู้ที่ปฏิบัติดี หรือแม้กระทั่งเป็นกรณีศึกษาเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ และการพัฒนามาตรฐานวิธีปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของผู้ป่วย
เชื่อว่าน้องๆ ในฝ่ายหลายๆคน เหมือนได้ปิดทองหลังพระ คือการที่ได้ทำหน้าสำคัญที่สุดของเราในการรักษาชีวิตผู้ป่วย ยังมีเหตุการณ์ความน่าภาคภูมิใจอีกหลายๆ เหตุการณ์ ที่ถึงแม้วันนี้พี่ๆยังไม่ได้กล่าวชื่นชม แต่ขอให้น้องๆภูมิใจเถอะว่า รางวัลที่สำคัญที่แท้จริงคือทุกการกระทำที่เรามีโอกาสได้ช่วยชีวิตคน

      สำหรับรางวัลเอ๊ะ Awards  ในแต่ละเดือนจะมีใครบ้าง ทางแอดมินจะประกาศให้ทราบเป็นประจำทุกเดือนนะค่ะ

 

 

ภาพประกอบ: 
ถ้วย