ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลศิริราช เปิดบริการห้องยา BOT Clinic ณ ธนาคารแห่งประเทศไทย

วันที่ 4 มกราคม 2560   คณะผู้บริหารและเภสัชกร   ฝ่ายเภสัชกรรม  โรงพยาบาลศิริราช ได้เข้าร่วมพิธีเปิดบริการห้องยา BOT Clinic ณ สถานพยาบาล ธนาคารแห่งประเทศไทย  ซึ่งจะให้บริการตรวจรักษาและจ่ายยาตามมาตรฐานเดียวกับที่ผู้ป่วยเคยได้รับจากโรงพยาบาลศิริราชโดยตรง

 

 

 


ภาพประกอบ: 
1