ฝ่ายเภสัชกรรม ร่วมแสดงความยินดีและขอบคุณนักกีฬา ในการแข่งขันกีฬาบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ 2560

ฝ่ายเภสัชกรรม ร่วมแสดงความยินดีและขอบคุณนักกีฬา ในการแข่งขันกีฬาบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ 2560 ดังนี้
  1. นายฉัตรรพี   ล้อวัฒนไพศาล    กีฬาแบดมินตัน
  2. นายณรงค์ศักดิ์  ภูสำราญ         กีฬาตะกร้อ
  3. นายศรายุทธ   สงวนชาติ         กีฬาตะกร้อ
  4. นายภราดร    วัดดี                    กีฬาบาสเกตบอล
  5. นายวิสิฏฐ์    สุรวดี                    กีฬาบาสเกตบอล
  6. นางสาวสุพัตรา   ฤกษ์วลีกุล     กีฬาวอลเลย์บอล
  7. นายแมน    โลหะจันที              กีฬาฟุตบอล
  8. นายอาท     คำเนตร                 กีฬาฟุตบอล
  9. นายสุชูชัยรัช   โพธิติพิสิฐ        กีฬาฟุตบอล
  10. นายสุรชัย   จันทร์ดิษฐ์            กีฬากรีฑา

 
                     

             

ภาพประกอบ: 
1
2
3
4
5
6
7
8
9