ฝ่ายเภสัชกรรมร่วมวางพวงมาลา เนื่องในวันมหิดล 24 กันยายน 2558

เนื่องใน “วันมหิดล”  วันที่  24  กันยายน ของทุกปี  เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย” และ “เจ้าฟ้าทหารเรือ”  ทางฝ่ายเภสัชกรรมได้เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม  พระบรมราชชนก ในครั้งนี้ด้วย