ฝ่ายเภสัชกรรมจัดการอบรม Effective Presentation


 

         เมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน 2558 ที่ผ่านมา ฝ่ายเภสัชกรรมได้จัดการอบรมในหัวข้อเรื่อง  Effective Presentation ณ ห้องประชุมสมาคมศิษย์เก่าแพทย์ศิริราช ชั้น 2 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท ำงาน ซึ่งได้รับความสนใจจากเภสัชกรหน่วยงานต่างๆ เป็นจำนวนมาก

ภาพประกอบ: 
อบรม