งานสัปดาห์เภสัชกรรม ครั้งที่ 16

ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลศิริราช

       ขอเชิญบุคลากรชาวศิริราชและประชาชนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม งานสัปดาห์เภสัชกรรม ครั้งที่ 16  ในหัวข้อ " ย้อนรอยวิถีเภสัชกรรมไทย  ร่วมใจก้าวไกลสู่สากล "  ในวันที่ 12 - 16 ตุลาคม 2558  เวลา 9.00 -16.00 น. ณ โถง อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์   โดยภายในงานจะมีการจัดกิจกรรมเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องยา  และยังมีกิจกรรมการตอบคำถามชิงรางวัล กิจกรรมสันทนาการต่างๆ การแสดงดนตรีและยังมีการออกบู้ทจำหน่ายยาตำรับศิริราชด้วย ในส่วนของท่านที่สนใจจะเข้าร่วมการประชุมวิชาการท่านสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดและใบสมัครเข้าร่วมประชุมวิชาการได้จากเอกสารประกอบด้านล่างค่ะ