คณะผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราชเข้าเยี่ยมชมงานเภสัชกรรม

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2560 ผู้บริหารฝ่ายเภสัชกรรมได้ต้อนรับคณะผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช นำโดย ผศ.นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมงานเภสัชกรรม ณ อาคารเภสัชกรรม โรงพยาบาลศิริราช

ภาพประกอบ: 
1