การแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 37

ฝ่ายเภสัชกรรมส่งตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 37 ระหว่างวันที่ 1 - 10 มิถุนายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น  โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

  • นายสุรชัย  จันทร์ดิษฐ์
  1. เหรียญทองแดง  วิ่ง 200 เมตร
  2. เหรียญเงิน         วิ่ง 400 เมตร
  3. เหรียญทองแดง  วิ่ง 4 x 100 เมตร
  4. เหรียญทอง        วิ่ง 4 x 400 เมตร
  • นายศรายุทธ  สงวนชาติ
  1. เหรียญทองแดง   เซปักตะกร้อทีมเดี่ยว
  2. เหรียญทองแดง   เซปักตะกร้อทีมเดี่ยวรุ่นอายุ 40 ปี ขึ้นไป
  3. เหรียญทองแดง   เซปักตะกร้อลอดห่วง
  4. เหรียญเงิน          เซปักตะกร้อประเภททีมชุด
ภาพประกอบ: 
สุรชัย จันทร์ดิษฐ์
ศรายุทธ สงวนชาติ