การแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 36

การแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 36
ในระหว่างวันที่ 9 – 16 มิถุนายน 2560
ณ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา

โดยมีตัวแทนนักกีฬาจากฝ่ายเภสัชกรรมเข้าร่วมการแข่งขันและได้รับเหรียญรางวัลดังนี้
1.นาย ศรายุทธ สงวนชาติ   

  • เหรียญทอง  ประเภท ตะกร้อทีมชุด

  • เหรียญทองแดง ประเภท อาวุโส

  • เหรียญทองแดง ประเภท เดี่ยว   

2.นาย สุรชัย จันทร์ดิษฐ์      

  • เหรียญทอง วิ่ง 4x400 เมตร ชาย อายุไม่เกิน 34 ปี

  • เหรียญทอง  วิ่ง 4x100 เมตร ชาย อายุไม่เกิน 34 ปี

  • เหรียญทอง  วิ่ง 200 เมตร ชาย อายุไม่เกิน 34 ปี

     


     

ภาพประกอบ: 
2
1