การแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 35 “ราชมงคลธัญบุรีเกมส์”


การแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 35 “ราชมงคลธัญบุรีเกมส์”
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
ระหว่างวันที่ 4-11 มิถุนายน 2559

โดยมีนักกีฬาจากฝ่ายเภสัชกรรม จำนวน 3 ท่าน ได้รับเหรียญรางวัลจากการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ ได้แก่
 
1. นายสุรชัย จันทร์ดิษฐ์ จากการแข่งขันกีฬาชนิดกรีฑา
          - เหรียญทอง วิ่งผลัด 4*400 เมตร ชาย
          - เหรียญทองแดง วิ่งผลัด 4*100 เมตร ชาย
2. นายศรายุทธ สงวนชาติ จากการแข่งขันกีฬาชนิดตะกร้อลอดห่วง
          - เหรียญทอง
          - เหรียญเงิน
3. นางสาวบุญเรือน ติ่งต้อย จากการแข่งขันกีฬาชนิดแอโรบิก ทีมรุ่นใหญ่
          - เหรียญทอง
4. นายจิรพัฒน์ เกษตรตระการ จากการแข่งขันกีฬาชนิดปิงปอง ประเภททีม
          - เหรียญทอง

ภาพประกอบ: 
1
2
3
4
5
6
7