การแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) ครั้งที่ 34


มหาวิทยาลัยมหิดลได้ส่งนักกีฬาไปแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ครั้งที่ 34 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม  ระหว่างวันที่ 1 - 8 มิถุนายน 2558  โดยมีบุคลากรจากฝ่ายเภสัชกรรมเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ด้วย คือ

  1. นายศรายุทธ  สงวนชาติ    ได้รับรางวัลเหรียญทองในการแข่งขันตะกร้อลอดห่วงและเหรียญทองแดงเซปักตะกร้อทีมชุด
  2. นายสุรชัย   จันทร์ดิษฐ์      ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงในการแข่งขันวิ่ง 4 x 100 เมตร และ 4 x 400 เมตร

ซึ่งเป็นบุคลากรที่มีความสามารถในการสร้างชื่อเสียงให้กับฝ่ายเภสัชกรรมและมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นอย่างยิ่ง

ภาพประกอบ: 
logo
นายศรายุทธ สงวนชาติ
นายสุรชัย  จันทร์ดิษฐ์