ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลศิริราช

สถานที่ตั้ง: 
อาคารเภสัชกรรม ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เลขที่ 2 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
เบอร์โทรศัพท์: 
02-419-8345
เบอร์โทรสาร: 
02-419-8740
แผนที่: 
แผนผังโรงพยาบาลศิริราช