ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่งพนักงานธุรการ สังกัดงานพัฒนาและบริหารข้อมูล

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่งพนักงานธุรการ สังกัดงานพัฒนาและบริหารข้อมูล
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล ผล
1 นางสาวสรานันท์  พุ่มศรี ผ่านการคัดเลือก

****ผู้ผ่านการคัดเลือก รอการติดต่อกลับจากฝ่ายทรัพยากรบุคคล ****