ประกาศผลสอบ เภสัชกร ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลศิริราช ประจำปี 2562 (รอบที่ 2)

         ตามที่ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลศิริราช ได้มีการประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งเภสัชกรประจำปี 2562  โดยในรอบแรกได้มีการประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกไปแล้วนั้น  ขณะนี้ฝ่ายเภสัชกรรม ได้ทำการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ผู้เข้ารับการสมัครงานรอบที่ 2 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่งเภสัชกร ตามเอกสารแนบดังนี้