ประกาศผลการคัดเลือก ตำแหน่งเภสัชกร ประจำปี 2561 NEW!!!

      ตามที่ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลศิริราช ได้มีการประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งเภสัชกรประจำปี 2561  โดยในรอบแรกได้มีการประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกไปแล้วนั้น  ขณะนี้ฝ่ายเภสัชกรรม ได้ทำการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ผู้เข้ารับการสมัครงานในรอบที่ 2 และรอบที่ 3 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่งเภสัชกร ตามเอกสารแนบดังนี้