ขอเชิญเข้าร่วมงานสัปดาห์เภสัชกรรมครั้งที่ 18 ประจำปี 2560 ในหัวข้อ " ใช้ยาและสมุนไพรอย่างไรให้ปลอดภัย"

ฝ่ายเภสัชกรรม ขอเชิญเข้าร่วมงานสัปดาห์เภสัชกรรมครั้งที่ 18 ประจำปี 2560 ในหัวข้อ " ใช้ยาและสมุนไพรอย่างไรให้ปลอดภัย" 
โดย จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 - 20 ตุลาคม 2560  โดยมีการจัดประชุมวิชาการสำหรับบุคลากรทางด้านสาธารณสุข ในวันจันทร์ที่ 16 ตลาคม 2560 เวลา 08.30 - 16.30 น.
ณ ห้องประชุมตรีเพ็ชร อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ ชั้น 15 และมีการจัดนิทรรศการภาคประชาชน ระหว่างวันอังคารที่ 17 ตุลาคม 2560 - วันศุกร์ที่่ 20 ตุลาคม 2560
เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ โถงอาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ รายละเอียดตามรูปภาพประกอบด้านล่าง
        ในการนี้ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลศิริราช มีความประสงค์ขอเชิญบุคลากรทางด้านสาธารณสุขที่สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการใน วันจันทร์ที 16 ตุลาคม 2560
โดยไม่ถือเป็นวันลา ทั้งนี้ท่านสามารถสมัครเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมงานโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้จา กลิ้งด้านล่าง  ซึ่งรับสมัครจนถึงวันที่ 13 ตุลาคม 2560 (จำกัดจำนวน 250 ท่านเท่านั้น)